fredag 24 augusti 2007

GENUS I FÖRSKOLAN

Av Johanna Parikka Altenstedt, text och foto (copyright)DO Katri Linna, Margareta T. Granholm, Lisa Östh från Natur och Kultur, Pia Ellström och Eva Helén på releaseparty på Regnbågens förskola i Nacka i torsdags. (070824)


På genusäventyr
heter en ny bok som riktar sig till förskolepedagoger och lärare i förskoleklass. Bakom boken finns ett pilotprojekt som genomförts på Regnbågens och Skuru förskolor i Nacka under de senaste två åren. Idén till projektet och boken började när tvåbarnsmamman och jämställdhetskonsulten Eva Helén hade sina egna döttrar i förskolan:
- Alla vill behandla pojkar eller flickor lika och ge dem samma förutsättningar i livet... Men vi bara snackar, för i praktiken händer det väldigt lite på förskolorna. Flickor uppmuntras ofta att vara söta prinsessor och killarna får vara aktiva häftiga riddare som klättrar och springer, berättar Eva Helén.


En äkta spådam spår genusframtiden för barnen!Under tiden läste civilekonomen Eva Helén, som har även erfarenheter av att vara chef inom den manliga telekombranschen, genusvetenskap vid Södertörns högskola. Därmed blev ett projekt på förskolan en perfekt koppling till hennes vardag och till det nya hon studerade.
- Det var förvånande att forskning visar att förskolan befäster traditionella könsroller istället för att se individen och dess unika egenskaper. Vi ville ha vår utgångspunkt i varje individ snarare än i vad som passar sig för flickor respektive pojkar, berättar Eva Helén.

Tillsammans med medförfattarna; dramapedagogen Magdalena T. Granholm samt intendenten och lärarenPia Ellström, samt personalen inom förskolorna började genusäventyret. Pedagogerna medvetandegjordes på hur de ser på barnen med genusglasögon och för barnen skapades det miljöer, lekar och äventyr där de får förstärka sina olika sidor. Boken På Genusäventyr är uppdelat i fem olika teman; självkänsla, kommunikation, empati, rädsla och mod. En mycket viktig del av pedagogiken är drama som utvecklar alla sinnena och fantasin.

Efter två års projekt insåg författarna att det finns ett behov av läromedel inom förskolan och beträffande genusperspektivet är situationen bedrövlig. En idé om boken ”På genusäventyr” föddes och presenterades för Natur och Kultur. De nappade direkt eftersom detta ligger helt i linje med att skapa pedagogiska läromedel även för förskolan:
- Vi gjorde en förskolekatalog och där lyfte vi boken– och fick en enorm respons på katalogerna. Förskolorna ringer från hela landet och beställer mer information, så vi tror nog att boken kommer att finna många läsare nu när den har givits ut, säger redaktören Lisa Östh från Natur och Kultur.


Boken är en metodbok för drama och genus i förskolan. Den innehåller konkreta förslag både för pedagogerna och för arbetet med barnen, fakta och samtalsförslag för pedagogen, tips på enkla sätt att observera mönster i barngruppen, samt intressanta dramaäventyr för barnen. Den kommer att presenteras även på bokmässan i Göteborg.

DO och Nacka kommuns representant på plats

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna var bokreleasefestens huvudtalare och hon berättar att hon tackade ”ja” till uppdraget efter att ha läst boken:
- Att få vara den man är, att bli respekterad som den individ som man är – det är grunden till mänskliga rättigheter. Vi ombudsmän är tillsatta att försvara den här rätten att få vara som man är, oavsett om det handlar om etnicitet eller kön. Därför är jag glad för att få vara här idag och presentera den här boken, som har sin utgångspunkt i att alla vi vuxna skall respektera barnens unikhet, påpekade Katri Linna.

Utan Nacka kommuns aktiva stöd hade boken och projektet knappast varit möjlig. Föreskolestrategen i Nacka kommun Britt-Marie Edne lyfte fram i sitt tal hur kommunen har greppat den här problematiken och jobbar med den aktivt:
- Idag har vi tre genuspedagoger som arbetar inom kommunen och finns som stöd och handledning till alla förskolepedagoger som vill förstå processerna bättre, berättade Edne samtidigt som kommunen lämnade blommor till representanter för dessa förskolor.

När de vuxna minglade, lyssnade på det intressanta bandet Gruskollektivet och njöt av en sommarkväll pågick det en febril aktivitet runtomkring. Åtminstone tjugo barn sprang och lekte hejvilt på området, men ingenstans hörde man bråk, gråt eller problem, utan alla verkade leka ihop och ha kul. Det är något speciellt med genusäventyret.

Pojkar provar serveringsutstyrsel.Kontakt: jpa@altenstedt.se